20220320 Ogłoszenie

2023-06-01

20220320 Ogłoszenie

Ogłoszenia 20 marca 2022 r.

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

 1. Przypominamy, że nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele są odprawiane w następującym porządku:
  Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu:
  ♦ godz. 17.15 – dla dzieci,
  ♦ godz. 18.00 – dla dorosłych.
  Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu – o godz. 18.00.
  1. W piątek, 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte w porządku dnia powszedniego. Można spożywać pokarmy mięsne.
  2. Od przyszłej niedzieli, 27 marca, rozpoczną się w naszym kościele rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i młodzieży szkół średnich. Poprowadzą je OO. Dominikanie. Program rekolekcji przedstawia się następująco: w niedzielę, 27 marca, nauki rekolekcyjne w czasie każdej Mszy św. w porządku niedzielnym. Od poniedziałku 28.III. do środy 30.III. włącznie spotkania rekolekcyjne dla młodzieży szkół średnich o godz. 8.00, dla dorosłych o 9.30 i 18.30. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy na to duchowe przygotowanie się na Święta Zmartwychwstania Chrystusa. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, ze względu na trwającą wciąż pandemię korona wirusa, będą przeżywać rekolekcje ON-LINE w czasie zajęć szkolnych.
  3. Przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece wielkanocne i kartki świąteczne. Ofiary zebrane przy tej okazji przeznaczone zostaną na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.
  4. W przyszłą niedzielę, przy wyjściu z kościoła zbierane będą ofiary do puszek na świąteczną pomoc dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Jeżeli ktoś woli podzielić się gotowymi produktami spożywczymi czy chemicznymi, takimi jak cukier, makaron, ryż, kasza, olej, konserwy mięsne i rybne, słodycze, różnego rodzaju środki czystości itp. można je przynieść do kościoła. Od przyszłej niedzieli do Niedzieli Palmowej włącznie przed ołtarzem MB Szkaplerznej zostanie wystawiony specjalny kosz, do którego będzie można składać te produkty. Wszystkim, którzy zechcą włączyć się w tę pomoc składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
  5. Jest czas rozliczania się z Urzędem Podatkowym. Jak co roku możemy sprawić, że 1% naszego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy. Jeżeli chcemy przeznaczyć swój 1% na Caritas Archidiecezji Warszawskiej, a przez nich na Caritas Parafialne, należy to zaznaczyć w wypełnianym przez nas PIT. Sposób wypełnienia odpowiednich rubryk znajdziemy na kartkach wyłożonych z tyłu kościoła.
  6. Pod chórem są do nabycia najnowsze numery czasopism katolickich. Dosłano jeszcze kilkanaście egzemplarzy specjalnego numeru „Gość Extra”, w całości poświęconego O. Pio, stygmatykowi z San Giovanni Rotondo, wydanego z okazji dwudziestej rocznicy jego kanonizacji, w cenie 10.00- zł. Wart nabycia. Zachęcamy do lektury prasy religijnej.
  7. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
   W ZWIĄZKU Z PROŚBĄ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKAW związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, dnia 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby tego dnia we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Proszę również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji.

   Powierzając Dobremu Bogu sprawę pokoju w świecie, z serca wszystkim błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

   + Stanisław Gądecki
   Arcybiskup Metropolita Poznański
   Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

  8. W odpowiedzi na ten Apel informujemy, że w piątek, 25 marca, o godz. 17.00 łącząc się z Następcą Św. Piotra włączymy się w Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, a o godz. 18.30 będzie odprawiona Msza św. w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji.
  9. AKT POŚWIĘCENIA
   NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYO Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

   W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.

   Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

   Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

   Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.

   Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.

   Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

   Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.

   Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.

   Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.

   Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.

   Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

   Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

   Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

   Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J19,26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

   My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

   Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023