Każdy może świętym być – Maksymilian Kolbe

2023-06-02

Każdy może świętym być – Maksymilian Kolbe

“Każdy może świętym być”  

 

Maksymilian Kolbe

W 1927 r. w szczerym polu pod Warszawą grupa szaleńców zaczęła budowę klasztoru – wydawnictwa. Gazeta, którą wydawali – “Rycerz Niepokalanej”, miała nakład 60 tys. W sierpniu 1939 r. gazeta miała już milion egzemplarzy! Szaleńcom przewodził Maksymilian M. Kolbe, założyciel Niepokalanowa – najliczniejszego klasztoru na świecie (762 osoby w 1939). Założył ponadto organizację Rycerstwo Niepokalanej oraz Radio Niepokalanów.

Prowadził także działalność misyjną w Japonii (1931–35), gdzie założył klasztor w Nagasaki. Pomimo sugestii, aby klasztor umiejscowić w katolickiej dzielnicy, zdecydował o jego budowie na stoku jednej z gór, po przeciwnej stronie miasta. Gdy w 1945 załoga amerykańska zrzuciła na Nagasaki bombę atomową, stok góry osłonił budynek klasztorny przed falą uderzeniową…

Świętego Maksymiliana dosłownie roznosiła chęć dotarcia ze słowem Bożym do każdego. „Chciałbym zaraz otworzyć silniejszą placówkę w Indiach (dla wszystkich języków Indii) i w Bejrucie dla języka arabskiego (Arabia, Syria, Egipt, Tunis, Marokko: 100 milionów dusz), tureckiego, perskiego i hebrajskiego – pisał w jednym z listów do przełożonego – W ten sposób akcja »Rycerza« i MI [Milicji Niepokalanej – red.] objęłaby ponad miliard ludności (dusz), czyli połowę ludzkości” (źródło: https://www.gosc.pl/doc/3749777.Swiety-ktorego-roznosilo)

We wrześniu po napaści armii Hitlera na Polskę wszyscy franciszkanie z Niepokalanowa musieli opuścić klasztor. Nim wyruszyli ku nieznanemu przeznaczeniu, które dla jednych miało okazać się wygnaniem, dla innych zaś więzieniem lub śmiercią, Maksymilian Kolbe powiedział im: “Pamiętajcie o miłości…” (Andre Frossard “Pamiętajcie o miłości”)

Poniżej kilka myśli św. Maksymiliana Kolbe – Szaleńca Matki Bożej:

  1. Nie zapominaj, że świętość polega nie na czynach nadzwyczajnych, ale na dobrym spełnianiu twych obowiązków względem Boga, siebie i innych.
  2. W utrapieniu nie skarż się przed ludźmi, ale idź do Pana Jezusa i powiedz choćby „Panie, ratuj, bo ginę” (Mt 8,25), a Pan Bóg może nie zdejmie krzyża, ale da siłę.
  3. Najlepsze nabożeństwo do Niepokalanej, to nie odmawianie wielu pacierzy, ale prosty stosunek dziecka do Matki.
  4. Żadna modlitwa nie jest zanoszona na próżno…, bo jeśli nie otrzymamy tego, o co prosimy, to otrzymamy na pewno co innego.
  5. Modlitwa. Pierwszorzędny obowiązek kleru. Skuteczniejsza od słowa i dobrego przykładu. Przyczyna nawróceń. Pokorna, ufna, wytrwała. Wszystko nią dla siebie i innych możesz otrzymać.
  6. Nie czyń nic dlatego, aby nas ludzie widzieli i poważali: nic dla respektów ludzkich, każdą rzecz czyń doskonale, bo czynisz w oczach Boga i służysz Bogu, nie ludziom. Więcej miłuj niż pracuj, w każdej sprawie.
  7. Żadnej prawdy więc nie może nikt zmienić, ale może tylko prawdy poszukiwać, znaleźć i uznać, i do niej życie swe dostosować, pójść drogą prawdy we wszystkich sprawach, a zwłaszcza dotyczących ostatecznego celu życia, stosunku do Boga, czyli w sprawach religii.

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023