Parafialna pielgrzymka na Jasną Górę

2021-08-06

Parafialna pielgrzymka na Jasną Górę

6 sierpnia 2021 z sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie grupa z naszej parafii wyruszyła na Jasną Górę wraz z 310 Warszawską Pielgrzymką Pieszą zwaną „pielgrzymką paulińską”.

Co roku w ramach Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, szlak pątniczy przemierza ponad 5 tys. osób. Pielgrzymka ta jest jedną z najstarszych w Polsce. Pierwszy raz wyruszyła ze stolicy na Jasną Górę w 1717 r. 20 mężczyzn podjęło wówczas pielgrzymkę pokutną, aby prosić o zatrzymanie epidemii dżumy.

W tym roku wraz z 310. WPP idziemy na Jasną Górę pod hasłem „Józef Mąż Maryi”. „Słowa te odnoszą się do treści zawartych w pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza, które zwięźle ukazują życie św. Józefa, który jest nie tylko mężem Maryi, ale poprzez związek z Nią, staje się prawnym opiekunem – ojcem Jezusa z Nazaretu. W postaci św. Józefa ogniskuje się zatem nie tylko odwaga i dojrzałość, jako cechy odpowiedzialnej głowy rodziny oraz wiernego współmałżonka, ale przede wszystkim pełne ufności i pokorne oddanie się Bogu. W ten sposób św. Józef sankcjonuje niejako paradygmat cnoty męskości, wskazując jej źródło w relacji z Bogiem i w wiernym wypełnieniu Jego woli” – wyjaśnił o. Krzysztof Wendlik.

Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą o godzinie 6. rano, której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Ze względu na nieustający deszcz, po raz pierwszy od kilku lat msza święta odbyła się wewnątrz sanktuarium, a nie jak dotychczas na ulicach przed kościołem. Pomimo deszczowej pogody towarzyszył nam dobrym nastrój i radość z rozpoczęcia wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę.

Na pielgrzymim szlaku mamy ze sobą powierzone nam intencje, zaniesiemy je do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Zapewniamy o modlitwie i również prosimy o modlitwę w intencji pielgrzymów: o wytrwałość, błogosławieństwo w drodze i dobrą pogodę.

Szczęść Boże!

Parafialni Pielgrzymi

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023