Wspólnota farmaceutów

Spotkania: trzecie piątki miesiąca – rozpoczynamy Mszą św. o 18:30

Idea spotkań dla farmaceutów powstała po Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę w maju 2022r. Naszym celem jest integracja środowiska farmaceutycznego w oparciu o wartości chrześcijańskie. Spotykamy się w każdy trzeci piątek miesiąca w parafii Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2. Zaczynamy Mszą Świętą o 18.30, następnie modlimy się przed Najświętszym Sakramentem, a potem przechodzimy do salki parafialnej. Spotkania są okazją do integracji, rozmowy, wsparcia, dzielenia się przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z pracą zawodową. W salce – jak pozwoli czas – czytamy jeszcze teksty, np. Papieża Benedykta XVI.

Do tej pory wspólnie ze Stowarzyszeniem Farmaceutów Katolickich Polski braliśmy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę w maju 2023r., uczestniczyliśmy w dniach skupienia organizowanych przez Środowisko Medyczne Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Warszawsko-Praskiej w Józefowie w październiku 2023r. Zapraszamy wszystkich farmaceutów, techników farmaceutycznych i osoby, które pragną budować więzi w środowisku zawodowym, a jednocześnie pogłębiać życie duchowe i osobistą relację z Bogiem. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski: https://sfkp.pl

Kontakt z parafią

Kancelaria Parafialna

czynna w dni powszednie oprócz wtorków
(bez pierwszego piątku miesiąca)
w godzinach: 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00
w soboty w godzinach: 9.00-10.00
(w lipcu i sierpniu – kancelaria nieczynna we wtorki i soboty)

Telefon

22 831 24 73
(czynny w godzinach otwarcia kancelarii)

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
mail: prk.nawiedzenianmp@wp.pl
www.przyrynek.waw.pl

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023