Siostry

W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
w pracę duszpasterską zaangażowane są Siostry Zakonne:

ze Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo – FELICJANKI

s. Maria Margareta – katechetka w Szkole Podstawowej Nr 32
s. Maria Karolina – zakrystianka

Kontakt z parafią

Kancelaria Parafialna

czynna w dni powszednie oprócz wtorków
(bez pierwszego piątku miesiąca)
w godzinach: 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00
w soboty w godzinach: 9.00-10.00
(w lipcu i sierpniu – kancelaria nieczynna we wtorki i soboty)

Telefon

22 831 24 73
(czynny w godzinach otwarcia kancelarii)

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
mail: prk.nawiedzenianmp@wp.pl
www.przyrynek.waw.pl

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023