Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu Chrztu. Podobnie jak chrzest, wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte duchowe znamię, czyli niezatarty charakter, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swojego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk. Biskup modli się o Jego wylanie. Imię „chrześcijanin”, co znaczy „namaszczony”, bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Drugim istotnym obrzędem sakramentu bierzmowania jest gest namaszczenia na czole krzyżmem, czyli poświęconą w Wielki Czwartek wonną oliwą. Symbolika oliwy posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, poza tym czyni elastycznym, udziela piękna, zdrowia i siły. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

Warunki przyjęcia sakramentu bierzmowania:

  • uczestnictwo w katechezach przygotowujących,
  • zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii /nie dotyczy   dorosłych/,
  • przedstawienie wyciągu z aktu chrztu,
  • osoby z innej parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza.

Młodzież

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w pierwszej klasie liceum. Kandydaci zapisują się na początku września i rozpoczynają uczęszczanie na spotkania formacyjne, które odbywają się dwa razy w miesiącu w małych grupach prowadzonych przez księdza lub animatora w dniu tygodnia ustalonym przez księdza.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w czasie uroczystej liturgii Mszy św. po  zakończeniu przygotowania, najczęściej w miesiącu maju.

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego.

Wszystkie gesty towarzyszące celebracji sakramentu bierzmowania, wyrażają i powodują uczestnictwo chrześcijanina w darze Ducha Świętego, wylanego na Jezusa nad Jordanem i na rodzący się w dniu Pięćdziesiątnicy Kościół.

Św. Paweł Apostoł nazywa chrześcijanina żołnierzem Jezusa Chrystusa. W sakramencie bierzmowania otrzymujemy szczególną łaskę potrzebną do mężnego wyznawania wiary, jej obrony i postępowania według jej zasad.

Imię przy bierzmowaniu

Przyjęło się mówić, że przy bierzmowaniu wybieramy dla siebie drugie lub trzecie imię. Wiele osób zapomina, że wybieramy nie imię, lecz patrona.

Przy wyborze imienia do bierzmowania pamiętaj o kolejności: najpierw patron, potem imię – nigdy odwrotnie. Wybieranie imienia na podstawie „bo jest ładne”, „bo mi się podoba” etc. mija się z celem tego zwyczaju. Przyjęcie czyjegoś imienia jest deklaracją, że chce się iść śladami tej konkretnej osoby. Dlatego warto przyjąć imię, którego patron jest nam w czymś bliski: miał podobny charakter, podobny życiorys, dbał szczególnie o te cechy życia chrześcijańskiego, które nam samym leżą na sercu, albo po prostu imponował nam swoim życiem. Przy bierzmowaniu decydujesz sam, jaki święty stanie się twoim patronem i wzorem do naśladowania.

Świadek bierzmowania

Bierzmowany powinien wybrać sobie świadka, który wobec niego zaciąga podobne obowiązki jak rodzic chrzestny. Wypada, aby świadkiem sakramentu bierzmowania był jeden z rodziców chrzestnych, przez co mocniej akcentuje się związek sakramentu chrztu świętego z sakramentem bierzmowania oraz czyni bardziej skutecznym obowiązek i zadania chrzestnego. Nie może być świadkiem ojciec lub matka bierzmowanego. Wymogi stawiane dla świadka bierzmowania pokrywają się niemal w całości z warunkami dla rodziców chrzestnych. Wymagane jest, aby był on dojrzały do wypełnienia tego zadania, miał ukończone 16 lat, aby sam przyjął już sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i odznaczał się przykładem chrześcijańskiego życia.

Dorośli

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Więcej informacji na temat katechez przygotowujących dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania i miejsca ich prowadzenia na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej.

Kontakt z parafią

Kancelaria Parafialna

czynna w dni powszednie oprócz wtorków
(bez pierwszego piątku miesiąca)
w godzinach: 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00
w soboty w godzinach: 9.00-10.00
(w lipcu i sierpniu – kancelaria nieczynna we wtorki i soboty)

Telefon

22 831 24 73
(czynny w godzinach otwarcia kancelarii)

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
mail: prk.nawiedzenianmp@wp.pl
www.przyrynek.waw.pl

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023