Nabożeństwa

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania” /KKK 1213/.

Informacje dla rodziców dziecka

 • Chrzest dziecka powinien mieć miejsce w kościele parafialnym faktycznego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

 • Sakramentu chrztu w naszym kościele udzielamy w I i III niedzielę miesiąca, a także w święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego, podczas Mszy św. o godz. 12.00. Jeżeli są poważne powody, można umówić się na inny termin.

 • Rodzice dziecka zgłaszają się osobiście w kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

 • Dziecko ma prawo zgłosić do chrztu, tylko i wyłącznie, przynajmniej jedno z rodziców.

 • Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych (nie mogą to być dwie osoby tej samej płci. Jeżeli jest problem ze znalezieniem dwójki chrzestnych, może być jedna osoba).

 • Jeżeli planuje się chrzest w innej parafii, potrzebna jest zgoda, którą można uzyskać w kancelarii.

 W kancelarii należy przedłożyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (o ile taki miał miejsce i zawarty był w innej parafii).

 • jeśli rodzice dziecka nie są naszymi parafianami, a planują chrzest w naszym kościele, zgodę księdza proboszcza miejsca zamieszkania,

 • dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i dokładny adres zamieszkania).

 • zaświadczenie rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania (o ile nie są naszymi parafianami) o tym, że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego (takie zaświadczenie można też złożyć w trakcie konferencji przedchrzcielnej lub przed samym chrztem).

Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni:

 • uczestniczyć w specjalnej katechezie, która odbywa się w poniedziałek przed niedzielą chrztu o godz. 19.00 w salce katechetycznej.

 • przystąpić do sakramentu pokuty (spowiedzi św.).

W dniu chrztu

 • przyjść na 20 minut przed Mszą św. do zakrystii w celu złożenia ostatnich podpisów.

 • przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

 • przystąpić do Komunii św.

Informacje dla chrzestnych

Jakie warunki musi spełniać kandydat na rodzica chrzestnego?

 • ukończony 16 rok życia,

 • przyjęty sakrament bierzmowania,

 • życie zgodne z wszystkimi przykazaniami i Ewangelią,

 • uczestnictwo w niedziele i święta we Mszy św. i systematyczne przystępowanie do spowiedzi i Komunii św.

Nie może być chrzestnym:

 • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę.

 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania.

 • ochrzczony, ale obojętny religijnie.

 • prowadzący gorszący tryb życia.

 • niekatolik.

Chrzest w kościele rektoralnym

Jeżeli ktoś planuje chrzest swojego dziecka w jednym z kościołów zakonnych znajdujących się na terenie tutejszej parafii:

 • Ustala termin z przełożonym tamtego kościoła.

 • Formalności przedchrzcielne załatwia w kancelarii kościoła parafialnego

Nawiedzenia NMP według zasad jak wyżej.

 • Uzgadnia z księdzem termin złożenia podpisów pod aktem chrztu

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

PONIEDZIAŁEK
– Godz. 19:00 – salka katechetyczna

Dokładne terminy w 2024 roku:

 • 15 stycznia;
 • 12 luty;
 • 11 marca (katecheza na Święta Wielkanocne);
 • 15 kwietnia;
 • 13 maja;
 • 10 czerwca;
 • 15 lipca;
 • 21 sierpnia;
 • 9 września;
 • 14 października;
 • 4 listopada;
 • 9 grudnia (katecheza na Święta Bożego Narodzenia i I niedzielę Nowego Roku)

Rodziny, które uzgodniły osobisty termin chrztu, zgłaszają się na katechezę w jednym z powyższych terminów.

Kontakt z parafią

Kancelaria Parafialna

czynna w dni powszednie oprócz wtorków
(bez pierwszego piątku miesiąca)
w godzinach: 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00
w soboty w godzinach: 9.00-10.00
(w lipcu i sierpniu – kancelaria nieczynna we wtorki i soboty)

Telefon

22 831 24 73
(czynny w godzinach otwarcia kancelarii)

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
mail: prk.nawiedzenianmp@wp.pl
www.przyrynek.waw.pl

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023