Narzeczeni

Informacje dla narzeczonych

Sakrament małżeństwa zawiera się zasadniczo w parafii narzeczonej lub narzeczonego. O przynależności do  parafii decyduje faktyczne miejsce zamieszkania. Tam też powinny być dopełnione wszystkie formalności przedślubne.

Jeżeli ślub planowany jest w naszym kościele, a narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii, przynoszą licencję lub substytucję, (czyli zgodę na załatwienie formalności przedślubnych) z parafii zamieszkania.

Wyjątek: jeżeli ślub planowany jest w kościele rektorskim (zakonnym) należącym do parafii , formalności muszą być załatwione w parafii zamieszkania, i wystawiona licencja adresowana do parafii Nawiedzenia NMP (nie do kościoła rektorskiego).

Warto, dużo wcześniej, w wybranym kościele, zarezerwować sobie datę i godzinę ślubu.

Formalności przedślubne załatwia się 3 – 2 miesiące przed ślubem (nie wcześniej).

Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się z następującymi dokumentami:

 • Świadectwa chrztu narzeczonych (pobieramy je z parafii chrztu nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem ślubu z zaznaczeniem, że są do ślubu kościelnego)
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o tym sakramencie na metryce chrztu)
 • Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim
 • Zaświadczenie o spotkaniach w poradni rodzinnej
 • Dokumenty z USC do ślubu konkordatowego – jeżeli wcześniej nie był zawierany związek cywilny (te dokumenty są ważne 6 miesięcy)
 • Dowody osobiste
 • Wdowa lub wdowiec – świadectwo zgonu współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb (nie z USC)

Następuje rozmowa z narzeczonymi i spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

Dekret ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego.

Po spisaniu protokołu będą wygłoszone zapowiedzi – przez 2 kolejne niedziele – zarówno w parafii narzeczonego jak i narzeczonej.

Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach należy dostarczyć do parafii, w której spisywany był protokół przedślubny.

Przed ślubem obowiązują dwie spowiedzi (jeżeli nie ma przeciwwskazań). Pierwsza – w krótkim czasie po spisaniu protokołu przedślubnego. Druga – w tygodniu ślubu, aby sakrament małżeństwa zawierać w stanie łaski uświęcającej.

Na dwa tygodnie przed terminem ślubu przychodzimy do kancelarii parafii, w której będziemy zawierać sakramentalny związek małżeński, w celu spisania aktu ślubu.

Należy przynieść ze sobą:

 • zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach,
 • dokumenty z USC
 • dane świadków: imiona i nazwisko, wiek, adres zameldowania – dane te muszą być zgodne z dowodem osobistym świadka (uwrażliwiamy szczególnie na sprawdzenie ilości imion i adresu w dowodzie świadków – z tym narzeczeni mają największy problem)
 • Jeżeli jesteśmy z innej parafii – LICENCJĘ
 • Jeżeli zaprosiliśmy swojego znajomego księdza, aby pobłogosławił nasz związek małżeński – Jego dane (imię, nazwisko, przynależność do zakonu – potrzebne do udzielenia delegacji)

W czasie spisywania aktu ślubu można zasugerować swoje pragnienia związane z przebiegiem Liturgii sakramentu małżeństwa.

W Parafii Nawiedzenia NMP:

 • Wystrój kościoła ustala się z siostrą zakrystianką
 • Oprawę muzyczną z p. organistą
 • Akt ślubu i dokumenty konkordatowe narzeczeni i świadkowie podpisują w zakrystii ok. 20 minut przed ślubem.
 • Wymagania dotyczące świadków: 2 osoby pełnoletnie z całkowitą zdolnością rozeznania rzeczywistości. Zachęcić je do spowiedzi i przystąpienia razem z Wami do sakramentu Eucharystii.
 • Państwowy odpis aktu ślubu cywilnego należy odebrać w USC.

Ślub mieszany

czyli zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego przez katolika z osobą:

 • niewierzącą,
 • niepraktykującą,
 • nieochrzczoną,
 • rozwiedzioną po związku cywilnym,
 • chrześcijaninem-niekatolikiem,
 • lub osobą, która dokonała formalnej apostazji.

W każdej z tych sytuacji formalności przedślubne są bardziej rozbudowane w porównaniu do ślubu zwykłego, ale nie znaczy to, że nie do załatwienia. Strona katolicka powinna zgłosić się do kancelarii w swojej parafii, gdzie zostanie poinformowana szczegółowo o formalnościach, które są wymagane w związku ze ślubem mieszanym.

Kontakt z parafią

Kancelaria Parafialna

czynna w dni powszednie oprócz wtorków
(bez pierwszego piątku miesiąca)
w godzinach: 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00
w soboty w godzinach: 9.00-10.00
(w lipcu i sierpniu – kancelaria nieczynna we wtorki i soboty)

Telefon

22 831 24 73
(czynny w godzinach otwarcia kancelarii)

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
mail: prk.nawiedzenianmp@wp.pl
www.przyrynek.waw.pl

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023