Kościoły na terenie parafii

Kościół ojców dominikanów pw. św. Jacka

00-227 Warszawa, ul. Freta 10
tel. 22 635 47 00, fax 22 831 36 94
www.freta.dominikanie.pl
Przeor: O. Adam Sulikowski OP

Kościół Rektoralny przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
pw. Stygmatów św. Franciszka Serafickiego

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1

tel. 22 831 20 31; fax 22 635 09 15
e-mail: warszawa@franciszkanie.com.pl
www.warszawa.franciszkanie.pl

Rektor: O. Zbigniew Swęd OFMConv.
tel. 22 831 20 31 wew. 103

Kościół ojców redemptorystów pw. św. Benona

00-230 Warszawa, ul. Piesza 1
tel. 22 578 70 10; fax 22 578 70 11
e-mail: benon@cssr.pl
Rektor kościoła: O. Paweł Drobot CSsR
http://swbenon.pl

Kościół sióstr sakramentek pw. św. Kazimierza Królewicza

00-229 Warszawa, Rynek Nowego Miasta 2
tel. 22 831 49 62
www.sakramentki.opoka.org.pl
Rektor: Ks. prałat dr Andrzej Tulej, tel. 22 831 19 81

Kontakt z parafią

Kancelaria Parafialna

czynna w dni powszednie oprócz wtorków
(bez pierwszego piątku miesiąca)
w godzinach: 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00
w soboty w godzinach: 9.00-10.00
(w lipcu i sierpniu – kancelaria nieczynna we wtorki i soboty)

Telefon

22 831 24 73
(czynny w godzinach otwarcia kancelarii)

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
mail: prk.nawiedzenianmp@wp.pl
www.przyrynek.waw.pl

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023